Principer om tryggare rum

Raseborgs Regnbåge rf
Principer om tryggare rum vid föreningens evenemang

Turvallisemman tilan periaatteet löytyvät suomeksi täältä.

Principles for safer space in English here.

Syftet med Raseborgs Regnbåges principer för tryggare rum är att skapa evenemang som är stödjande, inkluderande och trygga. Vi accepterar inga former av våld eller diskriminering.

VERKSAMHET FRI FRÅN DISKRIMINERING
Alla är välkomna att delta som sig själva i Raseborgs Regnbåges verksamhet. Vi accepterar inga former av homo- eller transfobi, rasism, sexism, diskriminering eller trakasserier som baserar sig på funktionalitet, hälsotillstånd eller någon annan egenskap som berör en enskild person eller annat osakligt beteende.

UPPSKATTNING OCH RESPEKT
Sträva till att vara medveten om dina egna antaganden.
Undvik att definiera andras sexuella läggning, könsidentitet, nationalitet eller annan bakgrund. Alla har rätt att definiera sig själva eller låta bli att göra det.
Var och en får själv definiera vilket namn och pronomen som används om en.

VI GER PLATS ÅT VARANDRA
Sträva till att bete dig konstruktivt och schysst, så att alla vågar prata öppet i den mån de vill. Om det är något du inte vet, fråga. Om du råkar säga eller göra fel, be om ursäkt och gå vidare.
Var öppen och lyssna – sträva till att inte anta, och generalisera inte någons erfarenheter.
Se till att alla hörs och deltar i samtalet. Värdera och respektera vad andra har att säga.
Var och en får delta på sitt sätt, det är okej att också vara tyst.

VI VISAR HÄNSYN TILL VARANDRA
Outa ingen utan lov utanför Raseborgs Regnbåges verksamhet.
Undvik att använda starkt parfymerade produkter på Raseborgs Regnbåges evenemang.
Vidrör inte någon utan lov. Be om samtycke.
Ta inte bilder och publicera inget utan att alla som finns på bilderna gett sitt samtyckte till det.

Om situationen känns obehaglig, vänligen ta upp frågan, till exempel genom att informera arrangörerna.
Du kan lämna respons anonymt här.